Akademia Skrzatów - Klub Maluszka - Aktualności
  Aktualności

 Żłobek Akademia Skrzatów realizuje projekt Nowe Skrzaty w Akademii - rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI : Projekt realizowany jest w okresie od 11.2017 roku do 04.2019 roku, w tym: - wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 02.11.2017 r. do 30.04.2018 r.)

- bieżące funkcjonowanie i zajęcia dodatkowe (od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.)

CELE I PLANOWANE EFEKTY: Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy co najmniej 25-ciu mam – rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 28 miejsc opieki w nowym żłobku znajdującym się w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A w okresie od 02.11.2017 r. do 30.04.2019 r. Wsparciem objęte zostaną kobiety:

- pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (12 kobiet);

- bezrobotne (3 kobiety);

- bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym (13 kobiet) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zwiększona zostanie liczba dostępnych miejsc żłobkowych w województwie małopolskim, co przede wszystkim podniesie odsetek dzieci objętych wychowaniem żłobkowym umożliwiając powrót/wejście na rynek pracy mamom – rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 umożliwiając im godzenie życia zawodowego z prywatnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowita wartość projektu: 555.352,50 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich –  472.049,62 zł

- wkład własny – 83.302,88 zł

Do dnia 30 marca 2018 r. trwa rekrutacja (możliwość przesyłania formularzy rekrutacyjnych) do projektu Nowe Skrzaty w Akademii - rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców o numerze RPMP.08.05.00-12-0066/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. dzieci 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie objęte zostaną opieką żłobkową w nowej placówce, która mieścić się będzie w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A.
Uczestnikiem projektu może zostać kobieta, która:

  • zamieszkuje na terenie Krakowa lub okolic;
  • jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3;
  • przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub przebywa na urlopie wychowawczym lub jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną bądź niezarejestrowaną) aktywnie poszukującą pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad uczestnictwa znajdują się w Planie rekrutacji.
Zgłoszenie do Projektu odbywa się za pośrednictwem Formularza rekrutacji znajdującego się na stronie internetowej: http://tacongroup.eu/rekrutacja/noweskrzaty_krakow.html

Plan rekrutacji z załącznikami

Plan rekrutacji - Aneks 1

Dnia 30.01.18 odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY. Zapraszamy chętnych w przebraniach.

Terminy zajęć z dogoterapii : 29.09.17 godz.10:20; 30.10.17 godz.10:20; 27.11.17 godz.10:20

Dnia 6.09.17 godz.18:00 zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie organizacyjne.

Miło nam poinformować, że nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta oraz programu Maluch2017. W związku z tym wysokość czesnego ulega znacznemu obniżeniu. Szczegóły pod numerem telefonu 664 944 942

 

 

 

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapisz


Nr tel.: 664 944 942
zlobek@akademiaskrzatow.pl
(Dokumenty potrzebne do zapisów znajdują się w zakładce kontakt)

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej